Historia spotkań : 2007 : 2008  : 2009  : 2010 : 2011  
Powiadom znajomego...  
Niedziela, 19 I 2020 r.
 

Propozycje sesji XXIII JSPTI – Regulamin

 1. Sesja powinna nosić charakter jednolitego bloku tematycznego trwającego łącznie z przerwami dwie lub cztery godziny zegarowe.

 2. Charakter bloku jest w zasadzie dowolny (warsztat, tutorial, sesja dyskusyjna, przegląd monograficzny). Tematyka proponowanej sesji powinna odpowiadać założeniom ze strony głównej, choć w uzasadnionych przypadkach może poza nie wykraczać, dotycząc jednak w dalszym ciągu problemów szeroko związanych z informatyką.

 3. Propozycje sesji należy składać w języku polskim (w przeciwnym wypadku mogą zostać odrzucone).

 4. Propozycje sesji należy składać przy użyciu formularza. Termin składania upływa 23 lipca 2007 roku w południe.

 5. Do dnia 23 lipca 2007 roku Organizatorzy ogłoszą listę zakwalifikowanych propozycji i poddadzą ją publicznemu, elektronicznemu głosowaniu, które zakończy się 12 sierpnia o północy. Głosowanie rozpocznie się o godzinie 9:00 24 lipca 2007 roku.

 6. Na podstawie wyników głosowania Organizatorzy poinformują Autorów zwycięskich propozycji o akceptacji zaproponowanego bloku tematycznego.

 7. Autorzy zaakceptowanych propozycji zobowiązani są do ich przygotowania (np. zebrania/wybrania referatów, prelegentów, itp.). Wyborem czasu i miejsca sesji oraz zapewnieniem sprzętu niezbędnego do jej przeprowadzenia zajmą się Organizatorzy.

 8. Autor propozycji, która zdobędzie najwięcej głosów otrzyma podczas XXIII Jesiennych Spotkań PTI w Wiśle komputer przenośny – laptop. W przypadku równej liczby głosów oddanych na więcej niż jedną propozycję, nagroda przypadnie temu Autorowi, którego zgłoszenie było wcześniejsze.

 9. Dodatkowym przywilejem Autorów zakwalifikowanych bloków tematycznych jest zwolnienie z kosztów udziału w XXIII JSPTI, obejmujące również zakwaterowanie oraz wyżywienie przez trzy doby w hotelu Gołębiewski, w trakcie trwania XXIII JSPTI.

 10. W przypadku, jeśli w proponowanej sesji bierze udział większa liczba uczestników, w charakterze współwykładowców, uczestników dyskusji itp., w przypadku przyjęcia sesji do udziału w XXIII JSPTI, zostaną oni zwolnieni z opłaty konferencyjnej, ale nie z kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

 11. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Organizatorzy zastrzegą sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez wcześniejszego podania przyczyny. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.Powrót do listyOrganizatorzy konferencji (Polskie Towarzystwo Informatyczme) nie odpowiadają za treśći i komentarze umieszczane na łamach tej witryny przez jej użytkowników.


Powrót do góry