Historia spotkań : 2007 : 2008  : 2009  : 2010 : 2011  
DRUKUJ artykuł  Powiadom znajomego...  

Niedziela, 19 I 2020 r.
 

Piotr Waglowski

piotr_waglowski_1.jpgPiotr Waglowski (ur. 1974 r.) – prawnik, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet, słuchacz studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Założyciel, a następnie (w latach 2000-2006) członek zarządu stowarzyszenia Internet Society Poland. Otrzymał tytuł Internetowego Obywatela Roku 2001, przyznany przez Komitet Organizacyjny Internetu Obywatelskiego za istotny wkład w budowanie podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W listopadzie 2005 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi dla rozwoju informatyzacji w Polsce.
Z dniem 14 sierpnia 2006 roku został powołany w skład Rady Informatyzacji przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ludwika Dorna. Rada Informatyzacji jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw informatyzacji działającym na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W latach 2002-2003 pracował w Komitecie Organizacyjnym obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji. W roku 2007 wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Autor książki Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu, Gliwice 2005.


Powrót do góry