Historia spotkań : 2007 : 2008  : 2009  : 2010 : 2011  
DRUKUJ artykuł  Powiadom znajomego...  

Piątek, 17 I 2020 r.
 

Powitanie / Strona główna

XXIII JESIENNE SPOTKANIA PTI
IT W ZARZĄDZANIU – ZARZĄDZANIE IT

16-18 października 2007, Wisła, Hotel Gołębiewski


pwf.jpgJesienne Spotkania PTI przetrwały ponad dwadzieścia lat, bo co kilka lat zmieniają formułę, a co kilkanaście miejsce, w którym się odbywają. W bieżącym roku miejscem pozostanie Wisła, a konkretnie hotel Gołębiewski, natomiast formuła wbrew panującym w kraju trendom będzie jeszcze bardziej demokratyczna, niż w roku ubiegłym.
 
Zapraszamy wszystkich do udziału w spotkaniach, zarówno, jako Uczestników, jak i jako Wykładowców.

Nie tylko będzie można samemu ułożyć sobie konferencję, na której chciałoby się pobyć, ale przy okazji również zapracować na laptopa. Organizatorzy przeznaczyli dwa (nowe) przenośne komputery dla autora najlepszej propozycji bloku tematycznego, oraz dla osoby, która weźmie udział w głosowaniu, na to, który z bloków ma się znaleźć w ostatecznym programie konferencji.

Na początek, w ulubionym obecnie „bulletowym” stylu informacja po co, dla kogo i o czym ma być ta konferencja:

Cel: przekazanie informacji, wiedzy i umiejętności umożliwiających:
 • osiąganie przewagi biznesowej przy pomocy narzędzi informatycznych,
 • sprawniejsze zarządzanie infrastrukturą informatyczną w organizacjach,
 • podniesienie efektywności firmy przy zastosowaniu środków informatyki,
 • lepszą komunikację z informatykami, zarówno ich rozumienie, jak wydawanie poleceń, które będą lepiej wykonane,
 • zrozumienie możliwych zastosowań współczesnych technik i rozwiązań informatycznych,
 • a zwłaszcza skorzystanie z doświadczeń i ich wymiana z innymi osobami na podobnych stanowiskach.


Dla kogo:

 • dyrektorzy ds. informatyki (CIO),
 • kierownicy zespołów i właściciele procesów,
 • szefowie firm i kierownicy projektów,
 • członkowie zarządów i dyrektorzy nadzorujący infrastrukturę informatyczną w firmie,
 • reprezentanci głównych użytkowników informatyki w firmach korzystający z infrastruktury,
 • pracownicy i klienci działów HR,
 • informatycy.


Tematyka (pożądana, choć nie wyłączna):

 • Megatrendy technologiczne – otwarte standardy, Vista, Web 2.0, Always connected, standardy ważne dla rozwoju branży;
 • Światowa informatyka w Polsce (Apple, Alians Novella z Microsoftem, MSN/eBay/Google, ośrodki badawcze firm światowych) – konsekwencje dla rynku pracy i pozycji Polski w świecie oraz dla polskich odbiorców;
 • Aspekty „miękkie” w zarządzaniu – psychologia i socjologia zespołu z udziałem informatyków, techniki zarządzania i komunikacji, wydobywanie kreatywności w pracy zespołowej;
 • Innowacyjność – VII program ramowy, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, transfer wiedzy między nauką a przemysłem;
 • Aspekty prawne – zamówienia publiczne, zgodność z regulacjami międzynarodowymi, DRM/własność intelektualna, open source;
 • Internet obywatelski – informatyka obywatelska. Duże systemy w administracji, ich aspekty społeczne, ergonomiczne, prawne. Internet, jako narzędzie realizacji demokracji obywatelskiej, inicjatywy pozarządowe i międzynarodowe. Plan Informatyzacji Państwa i jego konsekwencje dla obywateli. Inicjatywy typu Inicjatywy Negroponte;
 • Socjologia i ekonomika rynku IT w Polsce – fuzje i przejęcia, nowi gracze na rynku, fundusze inwestycyjne;
 • Aspekty wykorzystania środków informatyki – bezpieczeństwo, organizacja infrastruktury, nowoczesne rozwiązania techniczne i organizacyjne;
 • Inne ważne tematy okołoinformatyczne, mogące zainteresować słuchaczy o profilu określonym powyżej.

Przygotowanie Spotkań, do którego serdecznie zapraszamy, wygląda tak, że każdy, kto uważa, że chce i czuje się na siłach odpowiedzieć na Zaproszenie do składania propozycji, może przesłać swoje zgłoszenie dwu– lub czterogodzinnego bloku tematycznego (warsztatu, tutorialu, sesji dyskusyjnej, przeglądu monograficznego). Komitet programowy oceni te propozycje i przedstawi zaakceptowane przez siebie pod publiczne głosowanie elektroniczne.

W wyniku głosowania zbudowany zostanie program sesji porannych Spotkań. We wtorek, środę i w czwartek rano będą się odbywały równolegle dwie sesje, wybrane przez potencjalnych słuchaczy, spośród zakwalifikowanych do udziału przez Komitet. Zostaną one dobrane w ten sposób, aby nie konkurowały ze sobą tematycznie. Autor propozycji bloku, który w głosowaniu uzyska największą popularność otrzyma na jego zakończenie pierwszego laptopa. Drugiego dostanie osoba która wykaże się przenikliwością (w głosowaniu) i sumiennością (na konferencji) oraz refleksem.

Sesje popołudniowe będą miały charakter plenarny. Zaproszeni zostaną na nie wykładowcy, których wystąpienia w największym stopniu będą korespondować z charakterem wybranych przez głosujących bloków tematycznych. W ramach głosowania będzie również istniała możliwość zaproponowania wykładowcy, którego chciałoby się usłyszeć. Organizatorzy dołożą daleko idących starań, aby sprostać takiemu „głosowi ludu”.

W tym samym miejscu i czasie, jako impreza stowarzyszona, odbędzie się konferencja naukowa IMCSIT. Uczestnicy spotkań będą mieli prawo do udziału również w sesjach tej konferencji. Dla praktyków informatyki może to być dobra okazja odświeżenia podstaw i zapoznania się z bieżącym stanem dziedziny.

Oprócz trzydniowej konferencji głównej odbędą się w poprzedzający konferencję poniedziałek i następujący po niej piątek całodniowe szkolenia specjalistyczne, osobno płatne, choć dla uczestników spotkań ze zniżką.

Nie zabraknie również, jak co roku dodatkowych atrakcji: koncert, pierwsze Mistrzostwa Polski Informatyków w Brydżu Sportowym, turniej kręgli, degustacja whisky i inne.


Zapraszamy serdecznie do aktywnego udziału w XXIII JSPTI
W imieniu Komitetu Programowego
Piotr W. FuglewiczPowrót do góry