Historia spotkań : 2007 : 2008  : 2009  : 2010 : 2011  
DRUKUJ artykuł  Powiadom znajomego...  

Sobota, 18 I 2020 r.
 

E-edukacja, E-nauczyciele, czyli jak to jest z nauczaniem TI w Polsce

Termin sesji i "lokalizacja":

godzina:poniedziałek
15 X 2007
wtorek
16 X 2007
środa
17 X 2007
czwartek
18 X 2007

piątek
19 X 2007
9:00-13:00 

W/T

1

W/T

3

SU
SU
SU
SUSU
SU

W/T

2

W/T

4

SUSU
SU
 przerwa obiadowa
14:00-18:30SP
SPSP
20:00-...      IPIPIP    

Sesja odbędzie się w środę 17 X 2007, w godzinach 11:15 – 13:00.


Autor (Autorzy) sesji:
awisniewska.jpgdr inż. Anna Wiśniewska (1971)
Absolwentka kierunku matematyka i ichtiologia, doktorat z genetyki. Moją pasją jest łączenie nauk matematycznych i przyrodniczych. Z jej powodu (pasji) musiałam zgłębić tajniki informatyki. Cały czas zawodowo związana z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM w Olsztynie. Nauczyciel TI od 10 lat, egzaminator ECDL i ECDL-A.

wbyrski.jpgdr inż. Wiesław Byrski (1947)
Absolwent wydz. Elektrycznego AGH, asystent i adiunkt w Instytucie Informatyki AGH, gł. informatyk krakowskiego oddziału TPSA, dyr. Instytutu Informatyki Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, adiunkt Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, aktualnie dziekan wydz. Informatyki Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Rutyna zawodowa zabija kreatywność, rozwój zapewniają nowe bodźce i tego szukam w pracy.


Opis sesji:

Czego powinny uczyć szkoły, jakie cele strategiczne nauczania realizować? Czy E- edukacja pomaga realizować te cele, czy też tworzy i realizuje swoje własne? Wszystkie nowe technologie generowały swoje cele i zadania, częstokroć niwecząc te, dla których realizacji zostały powołane. Czy warto opracować jednolity program kształcenia z zakresu TI obejmujący wszystkie szczeble edukacji? Jak ma wyglądać rola i zadania E-nauczyciela? Co powinien umieć absolwent szkoły średniej, aby czuć się członkiem „społeczeństwa informacyjnego” (a co tak naprawdę umie)? Co stoi na przeszkodzie we wdrażaniu E-edukacji?

Celem i wyznawanym paradygmatem współczesnej dydaktyki jest uczenie myślenia, rozumowania, czyli przekazanie wiedzy, ale równocześnie krytykuje się nauczanie „na pamięć”. Jak „wiedzieć” i nie musieć pamiętać? W jaki sposób wspomaganie technologią naszej działalności intelektualnej wpłynie na nauczanie? Co jest ważniejsze – umiejętność obsługi konkretnej aplikacji czy zrozumienie zasad jej działania? Czy e-learning to tylko szkolenie czy jednak nauczanie? Jakie czynniki brać pod uwagę, aby nauczanie TI było efektywne (na wszystkich szczeblach edukacji)? Jak sprawić by rzeczywiście wszyscy absolwenci kierunków nieinformatycznych posiadali wiedzę pozwalającą im uzyskać certyfikat ECDL (według wytycznych do standardów kształcenia RGSzW)? Czy E-learning w tym pomoże? Przecież sama idea E-edukacji zakłada posiadanie pewnej wiedzy związanej z TI. Bardziej techniczny wątek wywodu to jak i czego uczyć: inżynierów informatyki, pozostałych inżynierów, przyszłych nauczycieli, humanistów itd. – przecież już niedługo cała wiedza będzie łatwo i prosto dostępna dla każdego.

 

Format sesji:

Sesja zacznie się od dwóch krótkich wystąpień autorów i prezentacji działającego systemu. Wystąpienia będą miały na celu przedstawienie różnych aspektów problemu i sprowokować uczestników (salę) do podjęcia dyskusji. W drugiej części przewidujemy dyskusję moderowaną przez autorów.


Rekomendowane materiały do zapoznania się przed sesją:

Propozycja ministerstwa dot. standardów e-learningu oraz części ogólnej standardów kształcenia na różnych kierunkach z zakresu „Technologie Informacyjne”.


Prelegenci:

 • Wiesław Byrski (15 minut)
  „Wpływ zmieniającej się technologii na strategiczne cele edukacji”.
  Szkoły zawsze uczyły dla przyszłości kultywując doświadczenia z przeszłości i ignorując nadciągające nowe – czy da się uniknąć tego błędu lub przynajmniej go zminimalizować e-nauczając?

  Prezentacja
  pdf_ico.gif

 • Anna M. Wiśniewska (15 minut)
  „Wyniki badań ankietowych w grupie nauczycieli studiujących na studiach podyplomowych z wykorzystaniem e-learningu”.
  Celem badania było uzyskanie opinii „użytkowników końcowych” na temat formy takiego kształcenia, jego odbioru przez osobę studiującą, trudności napotykanych „po drodze”, możliwości (przewidywanych) wykorzystania podobnych form kształcenia w swojej pracy zawodowej.

  Prezentacja pdf_ico.gif

 • Prezentacja działającej platformy dydaktycznej i doświadczeń e-lerningowych (15 min)


Opiekun sesji ze strony PTI:

beata.jpgBeata Czarnacka-ChrobotPowrót do góry