Historia spotkań : 2007 : 2008  : 2009  : 2010 : 2011  
DRUKUJ artykuł  Powiadom znajomego...  

Sobota, 18 I 2020 r.
 

E-government – szansa czy utopia?

Termin sesji i "lokalizacja":

godzina:poniedziałek
15 X 2007
wtorek
16 X 2007
środa
17 X 2007
czwartek
18 X 2007

piątek
19 X 2007
9:00-13:00 

W/T

1

W/T

3

SU
SU
SU
SUSU
SU

W/T

2

W/T

4

SUSU
SU
 przerwa obiadowa
14:00-18:30SP
SPSP
20:00-...      IPIPIP    

Sesja odbędzie się w środę 17 X 2007, w godzinach 9:00 – 13:00.


Autor (Autorzy) sesji:
krawczyk1.jpgPaweł Krawczyk,
ur. 1976 w Krakowie. Specjalista z zakresu bezpieczeństwa sieci komputerowych i kryptografii. Od 1992 r. związany z pierwszą w Polsce siecią komputerową FidoNet, od 1994 z Politechniką Krakowską. Zajmował się zabezpieczeniami aplikacji, wdrażaniem i popularyzacją PGP. Od 1996 r. projektuje oprogramowanie kryptograficzne, prowadzi analizy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. W 2002 r. zaprojektował dla firmy ABA szyfrator IPSec oraz brał udział w procesie jego certyfikacji przez DBTI UOP na poziom ITSEC-E2. Od 2005 roku zajmuje się szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa w firmie Compendium. Autor ponad 20 wystąpień na konferencjach (m.in. KKZK Enigma) oraz ponad 70 publikacji w czasopismach specjalistycznych. Od 2004 roku stale współpracuje z tygodnikiem Computerworld, prowadząc dział Computerworld Security Online. Od 1998 roku prowadzi jeden z najpopularniejszych wortali o bezpieczeństwie i kryptografii IPSec.PL. Równocześnie z praca w wymienionych firmach zrealizował kilkadziesiąt niezależnych audytów, analiz bezpieczeństwa, prac doradczych i innych zleceń w ramach swojej firmy Bolanda Networks. 2005 roku członek grupy ekspertów ENISA (European Network and Information SecurityAgency). Od 2006 roku członek zarządu Internet Society Polska. Prywatnie – sprowadza do Polski konie kabardyńskie, od 2002 roku zajmuje się długodystansowymi rajdami konnymi (endurance), przedtem także grotołaz (KKTJ, AKG Kraków). Żona Irina, doktor socjologii z Nalczika na Kaukazie Płn, Kabardynka. Syn Adam. Rodzice – himalaiści, ojciec historyk, polarnik, ratownik TOPR.


 
mcieslak.jpegMarcin Cieślak
Prezes zarządu i członek założyciel w 2001 roku ISOC Polska, polskiego oddziału Internet Society, największego międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego większość światowych pionierów Internetu w 150 krajach.
Ekspert Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie delegowany do nadzoru prawidłowości w zakresie organizacji i przeprowadzania głosowania elektronicznego (e-votingu) w państwach Azji Środkowej.
Propagator profesjonalnego wykorzystania Internetu od 1994 roku a także zwolennik rozwoju e-government w Polsce.
Specjalista i twórca innowacyjnych systemów w zakresie dostarczania i utrzymania usług internetowych generujących rozwój z poziomu zera do kilkuset tysięcy klientów.
Od 2001 roku doradca niemieckich i polskich firm telekomunikacyjnych w zakresie rozwoju informatycznego wsparcia procesów i integracji różnych środowisk informatycznych w przedsiębiorstwie.
Zwolennik stosowania rozwiązań otwartych i o dostępnym kodzie źródłowym.


mjanuszewski.jpgMirosław Januszewski
Doradca techniczny Stowarzyszenia PEMI. Rocznik 1978. Absolwent Politechniki Zielonogórskiej o specjalności Przemysłowe Systemy Informatyczne. Pracował m.in. jako specjalista PKI w Unizeto oraz głównym Inżynierem produktów w Centrum Certyfikacji Signet. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie implementacji systemów obiegu dokumentów elektronicznych oraz PKI.

artur_kmieciak1.jpgArtur Kmieciak
ur. 20.10.1965 roku w Łowiczu, Absolwent Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.  W latach 1991 – 1999 zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Doktryn Politycznych i Prawnych Katedry Prawa Rzymskiego UŁ.  Po odbyciu aplikacji adwokackiej i złożeniu egzaminu adwokackiego w roku 1996 rozpoczął wykonywanie praktyki  w Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Łodzi.  W latach 1999 – 2002 – członek Rady Nadzorczej Elektrowni Bełchatów S.A. z siedzibą w Rogowcu.  W roku 2002 ukończył studia podyplomowe   w Katedrze Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej “Efektywne wykorzystanie zasobów informatycznych”.  W grudniu 2004 r. uzyskał świadectwo ukończenia kursu „Inżynier Infrastruktury Klucza Publicznego „UNIZETO” sp. z o.o.  Od września 2006 r. prowadzi jako ekspert – wykładowca cykl szkoleń dotyczących podpisu elektronicznego -  „Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierający rozwój e-biznesu” organizowanych przez Centrum Edukacyjne Compendium.  W kwietniu 2007 r. ukończył kurs “Projektowanie i implementacja polityki bezpieczeństwa zgodnej z normą PN-ISO/IEC 17799:2007” i uzyskał certyfikat wydany przez Centrum Edukacyjne Compedium w Krakowie oraz brał udział w seminarium “Audyt informatyczny w teorii i praktyce” organizowanym przez Warszawski Instytut Bankowości.  Jest administratorem strony www Izby Adwokackiej w Łodzi i systemem kont pocztowych w domenie „adwokatura.pl”.  Prowadzi Indywidualną Kancelarię Adwokacką w Łodzi, ul. Wigury 13 Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z problematyką zobowiązań oraz prawem nowoczesnych technologii, w szczególności problematyką dotyczącą kryptografii oraz bezpieczeństwa sieciowego.  Był pełnomocnikiem Sergiusza Pawłowicza w  sprawie o udostępnienie informacji publicznej – protokołu komunikacyjnego KSI MAIL przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.  Pełni funkcję społecznego asystenta Senatora prof.  dr hab. Zbigniewa Raua.

piotr_waglowski.jpgPiotr Waglowski
(ur. 1974 r.) – prawnik, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet), słuchacz studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Założyciel, a następnie (w latach 2000-2006) członek zarządu stowarzyszenia Internet Society Poland. Otrzymał tytuł Internetowego Obywatela Roku 2001, przyznany przez Komitet Organizacyjny Internetu Obywatelskiego za istotny wkład w budowanie podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W listopadzie 2005 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi dla rozwoju informatyzacji w Polsce.
Z dniem 14 sierpnia 2006 roku został powołany w skład Rady Informatyzacji przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ludwika Dorna. Rada Informatyzacji jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw informatyzacji działającym na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W latach 2002-2003 pracował w Komitecie Organizacyjnym obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji. W roku 2007 wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Autor książki Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu, Gliwice 2005.


Opis sesji:

Sesja jest podzielona na dwa bloki tematyczne poświęcone dwóm największym przebojom i równocześnie niewypałom europejskiej informatyzacji – podpisowi elektronicznemu i wyborom elektronicznym. W części poświęconej podpisowi elektronicznemu naszym celem będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie, które w obecnej praktyce prawno-technicznej gdzieś się zagubiło – to znaczy jak może nam ułatwić życie podpis elektroniczny i czego po nim oczekujemy jako obywatele i przedsiębiorcy. Zastanowimy się czy te oczekiwania są możliwe do spełnienia i jakie bariery nakłada na nas prawo polskie i unijne. Zastanowimy się dlaczego niektóre kraje nie wdrażają kwalifikowanego podpisu elektronicznego i mimo to osiągają sukces gospodarczy. W sekcji poświęconej głosowaniu elektronicznego opowiemy o różnych technikach fałszerstw wyborczych i analizie ryzyka wyborów powszechnych, a następnie zastanowimy się czego oczekujemy po wyborach wspomaganych elektronicznie i czy współczesne rozwiązania są nam w stanie spełnić nasze wymagania. Spojrzymy także na temat wyborów elektronicznych szerzej przez pryzmat elektronicznej identyfikacji obywateli.

 

Format sesji:

Sesja będzie składała się z czterech wystąpień, które mają na celu prezentację naszych doświadczeń i rozpoczęcie dyskusji, która ma być najważniejszym elementem całości.Rekomendowane materiały do zapoznania się przed sesją:Prelegenci:

 • Paweł Krawczyk – 30 minut
  dlaczego w 6 lat od wejścia w życie ustawy o podpisie elektronicznym nadal wysyłamy sobie faktury listem poleconym?

  Prezentacja
  pdf_ico.gif

 • Artur Kmieciak – 30 minut
  niespójności podpisu elektronicznego w prawie polskim i europejskim

 • Mirosław Januszewski – 20 minut
  Podpis elektroniczny w administracji ublicznej, teoria vs praktyka
  pdf_ico.gif

 • Paweł Krawczyk – 20 minut
  po co utrudniać sobie życie czyli kosztowny e-voting

 • Marcin Cieślak – 30 minut
  E-voting: dlaczego i dla kogo? Doświadczenia z obserwacji wyborów elektronicznych na świecie

  Prezentacja
  pdf_ico.gif

 • Piotr Waglowski – 30 minut
  czy będzie nowy "cud nad Wisłą" czyli polski podpis elektroniczny


Opiekun sesji ze strony PTI:

ewa.jpgEwa MizerskaPowrót do góry