Historia spotkań : 2007 : 2008  : 2009  : 2010 : 2011  
DRUKUJ artykuł  Powiadom znajomego...  

Sobota, 18 I 2020 r.
 

Między Wami przestępcami. Prawnokarne aspekty działań informatycznych

Termin sesji i "lokalizacja":

godzina:poniedziałek
15 X 2007
wtorek
16 X 2007
środa
17 X 2007
czwartek
18 X 2007

piątek
19 X 2007
9:00-13:00 

W/T

1

W/T

3

SU
SU
SU
SUSU
SU

W/T

2

W/T

4

SUSU
SU
 przerwa obiadowa
14:00-18:30SP
SPSP
20:00-...      IPIPIP    

Sesja odbędzie się we czwartek 18 X 2007, w godzinach 9:00 – 11:00.


Autor (Autorzy) sesji:
wiewiorowski.jpgdr Wojciech Rafał Wiewiórowski
(Pracownia Informatyki Prawniczej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz doradca w ministra właściwego ds. informatyzacji w Ministerstwie Spraw  Wewnętrznych i Administracji)
ur. 13 czerwca 1971 r. w Łęczycy woj. łódzkie. Adiunkt i kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz wykładowca prawa europejskiego w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji. Naukowo zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami polskiego i europejskiego prawa nowych technologii. W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, broniąc pracy doktorskiej nt. „Sądowa interpretacja zasady podziału władzy i rola ustrojowa sądów w Stanach Zjednoczonych Ameryki”. Od lutego 2006 r. doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Na co dzień interesuje się również historią stosunków politycznych, historią sportu, muzyką (od muzyki średniowiecznej do punk rocka) oraz prekolumbijskimi kulturami Mezoameryki.

ppetasz.jpgMgr Paweł Petasz
(Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego)
Prowadzi badania naukowe z zakresu przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania, celu i sensu kar przewidzianych przez prawo karne, aksjologii, idea i celu kary śmierci oraz historii prawa karnego. Przygotowuje pracę doktorską pt. „Karnoprawna ochrona wolności sumienia i wyznania w Polsce”.


Opis sesji:

Za każdym razem, kiedy prawnicy prezentują informatykom, administratorom sieci czy kryptologom informacje o normach prawa karnego wypływającym z obowiązujących w obecnej chwili przepisów kodeksu karnego, ustawy o ochronie baz danych czy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, wiedza ta wywołuje sporą sensację. Całkowicie uprawnione jest tu bowiem stwierdzenie, że prawnik prezentujący przepisy karne informatykom czuje się jak ryba w wodzie. Gdzież bowiem może lepiej czuć się prawnik niż w sali pełnej przestępców ? Sesja tematyczna „Między Wami przestępcami. Prawnokarne aspekty działań informatycznych” ma za zadanie przybliżenie informatykom problemy jakie napotykają prawnicy i policjanci w ściganiu przestępstw komputerowych z zakresu:

 • hakingu,
 • ochrony przed usuwaniem tzw. „skutecznych zabezpieczeń” utworów,
 • posiadania oprogramowania i danych służących do dokonania przestępstw.

Szczegółowa analiza norm karnych prowadzi do uznania za przestępców wszystkich prawników i administratorów sieci w Polsce. Taka wykładnia byłaby wszakże absurdalna. Stąd też podczas sesji będziemy starali się – wraz z uczestnikami sesji – dojść do przekonania, które z działań powinny być uznawane za przestępne, a które – nawet jeśli wedle litery prawa za takie mogłyby być uznane – powinny pozostać poza zainteresowaniem organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

 

Tematyka sesji:
 

 1. Posiadanie oprogramowania i danych hakerskich.
  1. Prawnicze rozumienie terminu haking.
  2. Karalność posiadania w prawie polskim na przykładzie posiadania broni i posiadania „twardej” pornografii.
  3. Regulacje międzynarodowe (Unia Europejska, Rada Europy).
  4. Co jest zabronione?
  5. Przestępstwo dokonane „myślą, mową i uczynkiem”.
  6. Czy prawo może być mechanizmem szantażu?
  7. Omówienie dostępnych w Polsce produktów i usług, które są de facto zakazane przez kodeks karny.
  8. Niemcy podążają drogą Polski (zmiany w niemieckim prawie karnym z maja 2007 r.).
  9. Policjant jako haker.
  10. Jak informatycy powinni odnosić się do opisanych przepisów.
 2. Posiadanie narzędzi i ich komponentów oraz oprogramowania służącego do usuwania tzw. skutecznych zabezpieczeń.
  1. Prawna regulacja Digital Rights Management.
  2. „Skuteczne zabezpieczenia utworów”.
  3. Zmiany proponowane przez Ministerstwo kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  4. Czym jest w prawie polskim „program komputerowy”.
  5. Kryptolog jako przestępca.
  6. Co to jest zorganizowana grupa przestępcza?
  7. Przykład praktyczny – „Konferencja kryptologów widziana jako zgromadzenie organizacji o charakterze przestępczym”.
 3. Różne formy hakingu.
  1. Prawnicze rozumienie terminu haking – podsumowanie.
  2. Interpol o hakingu.
  3. Rada Europy o hakingu – Konwencja budapeszteńska o cyberprzestepczości.
  4. Unia Europejska o hakingu – decyzja ramowa o atakach na systemy.
  5. Haking a ochrona korespondencji.
  6. Dlaczego w kodeksie karnym potrzebne są zmiany.
  7. Zaostrzenie ścigania hakingu przy jednoczesnej eliminacji ścigania duchów.

 

Format sesji:

Prezentacja problemu w dwugłosie prowadzących uzupełniona prezentacją multimedialną oraz przykładami konkretnych działań podejmowanych przez administratorów sieci, informatyków i kryptologów.Rekomendowane materiały do zapoznania się przed sesją:

Warto zajrzeć do Kodeksu karnego i przeczytać kilka przepisów (Art. Art. 267-269b) dotyczące przestępstw przeciwko informacji. Polecamy również ułożenie sobie własnych definicji takich podstawowych pojęć jak „dane”, „program komputerowy”, „exploit”, „rootkit”, „magnetyczne zabezpieczenie” itp. 


Prelegenci:

 • dr Wojciech Rafał Wiewiórowski
 • Mgr Paweł Petasz


Prezentacja:

"Między Wami przestępcami. rawnokarne aspekty działań informatycznych" pdf_ico.gif
 


Opiekun sesji ze strony PTI:

deminet.jpgJarosław DeminetPowrót do góry