Historia spotkań : 2007 : 2008  : 2009  : 2010 : 2011  
DRUKUJ artykuł  Powiadom znajomego...  

Niedziela, 19 I 2020 r.
 

Dostępność serwisów administracji publicznej

W Polsce powstają kolejne usługi e-government: mówi się o możliwości rozliczania podatków przez internet, gdzieniegdzie słyszy się też o "jednym okienku", dzięki ustawie o dostępie do informacji publicznej powstały w Polsce Biuletyny Informacji Publicznej – czyli serwisy internetowe, udostępniające obywatelom informacje. Jednocześnie Plan Informatyzacji Państwa wymienia ponadsektorowe i sektorowe projekty informatyczne, które mają służyć realizacji celów państwa, a służyć obywatelom. Nie wystarczy jednak stworzyć internetowego zasobu. W czasie, gdy kod informatyczny coraz częściej "zastępuje prawo" – serwisy internetowe, których użytkownikami mają być obywatele (urzędnicy – pracownicy urzędów to też obywatele) muszą być przygotowane w taki sposób, by nikogo nie dyskryminować w dostępie do informacji (czy to pośrednio czy też bezpośrednio). Jednym z kryteriów poprawnie przygotowanego serwisu administracji publicznej musi być jego dostępność (accessibility). Zakaz dyskryminacji, postulat równego traktowania wszystkich obywateli przez państwo, poszanowanie praw osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu jest już standardem demokratycznego państwa prawnego, mającym swoje korzenie w postanowieniach Konstytucji RP, ale również w prawie Unii Europejskiej i traktatach międzynarodowych.
 


Powrót do góry