Historia spotkań : 2007 : 2008  : 2009  : 2010 : 2011  
DRUKUJ artykuł  Powiadom znajomego...  

Sobota, 18 I 2020 r.
 

Jak się zapisac do PTI?

Deklaracja Członkowska PTI – deklaracja.pdf (160 kB).

Do wypełnionej i podpisanej deklaracji koniecznie muszą być dołączone opinie członków wprowadzających. Sprawa przyjęcia do Towarzystwa będzie mogła być rozważona dopiero po wpłynięciu obu opinii. Opinie muszą być sporządzone na oddzielnych kartkach papieru i podpisane przez członków wprowadzających.


 

Składki członkowskie na rok 2006

Składka dla członków zwyczajnych na rok 2007 wynosi 80 złotych. Termin zapłaty składki upływa 31 marca 2007.
Składka dla studentów I, II i III stopnia oraz emerytów i rencistów wynosi 20 złotych.

Składki należy wpłacać na konta jednostek macierzystych, czyli Oddziałów lub Kół PTI wykorzystując poniższe formularze (członków Koła PTI Ciechanów prosimy o korzystanie z formularza składkowego Oddziału Mazowieckiego a członków Koła Jurajskiego – z formularza Oddziału Górnośląskiego).

Formularze składkowe:

Na stosownym – tj. własnej jednostki macierzystej – formularzu przelewu prosimy uzupełnić dane – nazwisko, imię, adres. I ewentualnie zmienić kwotę (także słownie) i/lub tytuł wpłaty.

Na formularzu przelewu prosimy uzupełnić dane – nazwisko, imię, adres, kwotę oraz rok, za który opłacana jest składka. Kwotę (także słownie) można zmienić z uwagi na zniżki – może ona wynosić 20 zł. Tytuł wpłaty także może być inny, np. składki za 2006 i 2007, składka plus wpisowe (dla nowoprzyjętych członków PTI, którzy jeszcze nie uregulowali wpisowego).

Jeśli wpłaty dokonuje tzw. osoba trzecia (np. zakład pracy) – prosimy w tytule wpłaty podać kogo dotyczy. To niezwykle ułatwia prawidłową identyfikację wpłat.

Stan wpłat składek można sprawdzić w Biurze Zarządu Głównego PTI – telefonicznie (22) 838 47 05, (22) 636 89 87 lub e-mailem: pti@pti.org.pl .
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Zarząd Główny
al. Solidarności 82A lok.5
01-003 Warszawa



Powrót do góry