Historia spotkań : 2007 : 2008  : 2009  : 2010 : 2011  
DRUKUJ artykuł  Powiadom znajomego...  

Niedziela, 19 I 2020 r.
 

Formy działalności

Członkowie Zarządu Głównego każdej kadencji (wraz z innymi członkami PTI) opracowywali dokumenty o dużym znaczeniu dla rozwoju informatyki w Polsce. Dotyczyły one między innymi polityki państwa w zakresie informatyki, wprowadzenia elementów informatyki do szkolnictwa średniego i podstawowego, komputera szkolnego, strategii rozwoju informatyki w Polsce. Opracowywano także opinie do projektów ustaw mających związek z informatyką (np. dotyczące ceł, ochrony prawnej programów komputerowych, prawa autorskiego itp.).

Polskie Towarzystwo Informatyczne z sukcesem kontynuuje swoje dobre tradycje w organizacji interesujących konferencji, seminariów i spotkań o charakterze szkoleniowym.

A oto kilka ważniejszych dokonań Towarzystwa w okresie jego dotychczasowej działalności:

KONGRESY

1. Kongres Informatyki Polskiej, Poznań, 1-3 grudnia 1994 roku
Impreza środowiskowa o charakterze przekrojowym, w której udział wzięli przedstawiciele administracji, nauki i przemysłu, współorganizowany z 
Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, Stowarzyszeniem Rozwoju Systemów Otwartych oraz Stowarzyszeniem Polski Rynek Oprogramowania – PRO. Podsumowanie obrad kongresu zawarto w dokumencie pt.: "Strategia Rozwoju Informatyki w Polsce; Stan, Perspektywy, Zalecenia"

2. Kongres Informatyki Polskiej, Poznań 30 listopada – 2 grudnia 1998 roku
Dokonano na nim między innymi podsumowania dokonań polskiej teleinformatyki od czasu 1. Kongresu Informatyki Polskiej. Współorganizatorami 2. Kongresu byli:
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Stowarzyszenie Rozwoju Systemów Otwartych, Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania – PRO, Stowarzyszenie Użytkowników Systemów Inżynierskich, Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej, Stowarzyszenie Audytu i Kontroli Systemów Informatycznych – ISACA. Podsumowanie obrad Kongresu zawarto w dokumencie pt.: "Rozwój informatyki w Polsce – stan, zalecenia, perspektywy".

3. Kongres Informatyki Polskiej, Poznań, 2 – 4 czerwca 2003 roku

KONFERENCJE

Wiosenna Szkoła PTI, odbywająca się co roku w kwietniu w Świnoujściu, zorientowana na metody, techniki i narzędzia tworzenia systemów informatycznych, organizowana przez koło w Szczecinie.

Górska Szkoła PTI, odbywająca się co roku w czerwcu w Szczyrku lub Ustroniu, o tematyce oddającej bieżące problemy informatyki, organizowana przez Oddział Górnośląski.

Jesienne Spotkania PTI, odbywające się co roku pod koniec listopada w Mrągowie, poświęcone współczesnym kierunkom rozwoju informatyki, organizowane przez Zarząd Główny, Oddział Górnośląski i Sekcję Inżynierii Oprogramowania.

Informatyk Zakładowy, konferencje odbywające się w Kazimierzu Dolnym, organizowane przez Koło w Lublinie.

Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO, organizowana w drugiej połowie października.

Zastosowanie Informatyki w Rachunkowości i Finansach, organizowana w kwietniu w Juracie przez Koło w Gdańsku.

SEMINARIA

Seminaria Mazowieckiego Oddziału PTI poświęcone nowościom informatycznym (Mazowiecki Oddział PTI) – 3 edycje (wszystkie w 1994 roku).

Seminaria Koła Gdańskiego PTI organizowane systematycznie co jeden-dwa miesiące. Szczegółowe informacje na stronie www.pti.gda.pl

Seminaria Oddziału Wielkopolskiego PTI organizowane systematycznie co jeden-dwa miesiące. Szczegółowe informacje na stronie www.pti.poznan.pl

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOśCI KOMPUTEROWYCH

Polskie Towarzystwo Informatyczne jako członek CEPIS w 1997 roku podjęło inicjatywę rozpropagowania idei i wdrożenia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w Polsce jako jednolitego, ogólnoeuropejskiego certyfikatu zaświadczającego, że jego posiadacz posiada podstawowe umiejętności obsługi mikrokomputerów i potrafi efektywnie je wykorzystać w codziennej pracy.

KONKURSY

Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki (organizowany przez Oddział Dolnośląski PTI).

Konkurs im. Jerzego Trybulskiego na najlepsze wdrożone prace z dziedziny zastosowań informatyki w gospodarce narodowej.

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia Podyplomowe:

 

SZKOŁY STACJONARNE

Policealne Studium Informatyki we Wrocławiu (agenda Zarządu Głównego), prowadzone siłami Dolnośląskiego Oddziału PTI – 12 rok działalności (od 1.09.1992 roku).Powrót do góry